Không nên đeo kính áp tròng

Không nên uống cà phê hoặc đồ có ga

Không nên đeo kính áp tròng

Không sử dụng điện thoại
Không nên ngồi yên một chỗ trên máy bay