TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ
VP Hà Nội

VP Hồ Chí Minh

Không sử dụng điện thoại

Không nên uống cà phê hoặc đồ có ga

Không sử dụng điện thoại

Không nên uống cà phê hoặc đồ có ga
Không nên đeo kính áp tròng