Tra-Oolong-3822×1911

Đồi chè Long Tỉnh

Trà Ô Long- Phúc Kiến

traphonhi