shutterstock_97767140-min (1)

Cebu Pacific từ chối vận chuyển trẻ em dưới 8 ngày tuổi

Hành khách cần thông báo cụ thể về yêu cầu đặc biệt của mình cho hãng

Untitled
quy-dinh-bay-cho-tre-em-tu-2-den-15-tuoi-min (1)