TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ
VP Hà Nội

VP Hồ Chí Minh

phu-thu-may-bay3

Các dịch vụ giải trí trên máy bay cũng có mức phụ thu tương ứng

phu-thu-may-bay2
phu-thu-may-bay4