cố đô Gyeongju

khu phi quân sự (DMZ)
Galbi (sườn nướng)