TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ
VP Hà Nội

VP Hồ Chí Minh

Trang chủ Công viên bằng giấy độc đáo ở Đài Trung Công viên bằng giấy độc đáo ở Đài Trung

Công viên bằng giấy độc đáo ở Đài Trung

19 Sep 2012, Zhouzhuang, Jiangsu Province, China — (120919) — ZHOUZHUANG, Sept. 19, 2012 (Xinhua) — A staff members shows a paper-made robot in Carton King Creativity Park in Zhouzhuang ancient town, east China’s Jiangsu Province, Sept. 19, 2012. Within the park, almost everything are made by paper. (Xinhua/Zhu Guigen) (lfj) — Image by © Zhu Guigen/Xinhua Press/Corbis

Công viên bằng giấy độc đáo ở Đài Trung
Công viên bằng giấy độc đáo ở Đài Trung