Trang chủ 5 nhà hàng mới nổi đáng thử ở Hong Kong Nhà hàng The Continental, One Pacific Place, 88 Queensway

Nhà hàng The Continental, One Pacific Place, 88 Queensway

Nhà hàng Toritama, G / F, 2 Glenealy, Central
Nhà hàng On Dining Kitchen and Foodie Bar, 28-29 / F, 18 On Lan, Central
Nhà hàng Aberdeen Street Social, 35 Aberdeen, Central